Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Stretnú sa lekári a historici

2010.09.28

 

Kivonat a „Tatranské Noviny” 2010.09.28-i 2010/40. számából:
Stretnú sa lekári a historici

KEZMAROK (red) – Keľmarok, Levoča i prihraničná polská obec Niedzica budú dejiskami trojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie lekárov a historikov pri príleľitosti uctenia si pamiatky Keľmarčana Dr. Antala Genersicha, významného uhorského patológa 19. storočia, ktorý viac rokov pred Robertom Kochom zistil rozdiely vo vývoji medzi humánnou a dobytčou TBC. Konferencia v Keľmarku sa uskutoční vo ątvrtok 30. septembra o 14.00 h v reątau­rácii Legenda a zastreąuje ju Keľmarský spolok lekárov Dr. Alexandra. Zaznejú na nej príspevky nielen o samotnom Antalovi Genersichovi, ale aj o ďaląích významných členoch jeho rodiny, i o činnosti lekárskeho či Karpatskonemeckého spolku v Keľmarku. Po skončení konferencie bude Dr. A. Genersichovi o 16.00 h na Hlavnom námestí odhalená pamätná tabul'a. V Levoči sa uskutoční druhá čast' konferencie, na ktorej sa účastníci dozvedia okrem iného aj o ľivote a diele botanika a lekára Samuela Genersicha a ďaląích bádatel'ov Tatier. Vyvrcholením programu v Levoči bude poloľenie venca k revitalizovanému hrobu S. Genersicha. V niekdająej slovenskej obci Nedeca sa bude predovąetkým hovoril' o priatel'ských vzl'ahoch pol'ských a maďarských miest a spolkov, o Katyňskom masakri, ale aj o bádatel'och Spiąa a Tatier. Súčast'ou medzinárodnej konferencie je i menąia výstava o ľivote a diele rodiny Genersich, ktorá je od 25. septembra nainątalovaná v keľmarskej reątaurácii Tiffany.

Orvosok és  történészek találkoznak

Késmárk, Lőcse és a lengyel határmenti Nedec község lesz a színhelye az orvosok és történészek háromnapos nemzetközi tudományos konferenciájának, amelyen tisztelettel emlékeznek a késmárki dr. Genersich Antalra, aki a 19. század jelentős magyar patológusa volt, és aki több évvel Robert Koch előtt megállapította a különbözőséget a humán és a szarvasmarha TBC betegség kialakulásában.
A konferencia Késmárkon kezdődik szeptember 30-án, csütörtökön 14.00 órakor a Legenda étteremben, és azt a Késmárki Dr., Alexander Orvosi Társaság Elnöke nyitja meg. Ott nemcsak Genersich Antalról hangzik el előadás, hanem családjának további jelentős tagjairól, és a Késmárki Karpatendeutsch Társaság működéséről is. A konferencia után 16 órakor
lesz dr. Genersich Antal emléktáblájának felavatása a Fő-utcán (Hlavné namestie).
Lőcsén lesz a konferencia második része, amelyen a résztvevők
hallhatnak többek között az orvos és botanikus Genersich Sámuel
életéről és munkásságáról, és a Tátra más kutatóiról is. Lőcsén a legkiemelkedőbb program a helyreállított Genersich Sámuel sír
megkoszorúzása lesz.
Az egykori szlovák község: Nedecben szó lesz mindenekelőtt a lengyel és magyar testvérvárosokról, a  baráti társaságról, a katyni tömeggyilkosságról,és a Szepesség és a Tátra kutatóiról. A nemzetközi konferencia részeként szeptember 25-től egy kisebb kiállítás látható a Genersich család életéről és munkásságáról a késmárki Tiffany étteremben.