Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Program, SK

2010.09.05

Predslov

 

Nadácia je pomenovaná po Dr.Antonovi Genersichovi, ktorý bol profesorom medicíny, členom Maďarskej akadémie vied a významným vedcom svojej doby. Viac rokov pred Robertom Kochom zistil rozdiely vo vývoji medzi humánnou a dobytčou TBC. V rokoch 1870 – 1895 bol na univerzite v Kluľi (dnes Rumunsko) profesorom patológie a neskôr rektorom. Potom pôsobil v Budapeąti ako profesor a v roku 1910/11 ako rektor. Skutočný európsky občan.

Nadácia bola zaloľenáv r.1991 pri príleľitosti 150.výročia narodenia Dr.Antona Genersicha. Zaoberá sa utuľovaním spolupráce pol’ských, maďarských, nemeckých a slovenských mimovládnych organizácií a uchovávaním ľivotného diela bratov Genersichovcov ľijúcich v XVIII.- XIX. Storočí. Hlavným ciel’om projektu je prostredníctvom dialógu a vzájomného porozumenia napomôct’ odhal’ovat’  a ďalej rozvíjat’ kultúrne tradície spiąského regiónu. Popri týchto multikultúrnych a viac jazyčných historických a vedeckých hodnotách projekt stavia aj na bohatom dedičstve Genersichovcov.

 

Program

 

S'tvrtok, 30.septembra 2010, Keľmarok, Hotel Legenda

14.00   Otvorenie.

MUDr.Peter Slovík, predseda keľmarského spolku lekárov Dr.Bélu Alexandra.

14.05   Keľmarský spolok lekárov v súčasnosti a stručný pohl’ad do histórie.

MUDr.Peter Slovík, Emeritný primár MUDr.Ivan Murgaą.

14.20      Keľmarský súrodenci Genersichovci – Kristián, Ján a Samuel a ich

činnost’. Mgr.Milan Choma, Schola Humanitas, Dr. Katarína Slavíčková,

riaditel’ka, Lyceálna kniľnica, Keľmarok

14.35      Činnost’ miestnej oganizácie Karpatsko-nemeckého spolku v Keľmarku.

Ing.Vojtech Wagner

14.50   Spiąskosobotský Dr.Genersich Anton (1842-1918).

Od Trnavy po Kluľ.

MUDr. Ibolya Szekeres, Budapest

15.05   Dr.Genersich Anton a jeho významné práce z patológie.

            Drd. Edina Bugyik, Budapest

15.20  -  15.30  Diskusia.

16.00   Odhalenie pamätnej tabule Dr. Antona Genersicha.

Hradné námestie č.51

Ing.Igor S'ajtlava, primátor Keľmarku.

Dr. János Szerencsés, Consul General of The Hungarian Republic in Kosice,Slovakia.

 Piatok, 1.októbra 2010, Mestské divadlo Levoča.

 

13.30   Otvorenie..

           Ing. Miroslav Vilkovsky, primator Levoča

13.35   Levoča – mesto tradícií.

Doc.PhDr.Ivan Chalupecký, predseda Spiąského dejepisného spolku.

13.55  Oblastný reątaurátorský ateliér v Levoči.

Ing.Ivan Tkáč, riaditel’

14.05   Historický evanjelický cintorín v Levoči.

Astrid Kostelniková-Zwillingová Ph.D.

14.15   Dr.Samuel Genersich – ľivot a činnost’.

Dr. Márton Varga, Budapeąt’.

14.25   Bádatelia Spiąa a Tatier.

Dr. János Kubassek Ph.D., riaditel’ Maďarského zemepisného múzea, Érd.

14.45   Pavol Jozef S'afárik a koąická Univesitat PJS'.

Prof. Oliver Rácz, univerzitný profesor, Koąice.

15.05 – 15.10 Záverečné slovo.

15.30   Poloľenie venca na hrob Dr.Samuela Genersicha.

Czenthe Miklós, riaditel’ Krajinského evanjelického archívu v Budapeąti.

Mgr. Daniela S'trpková, pastor, Levoča

16.00   Recepcia : Mestské divadlo – Hotel Stela.

 

Sobota, 2.októbra 2010, Nedec , Zámok-múzeum, Spolok Historikov umenia

12.00   Otvorenie. Mgr. Ewa Jaworowska Mazur, riaditel’ka múzea v Nedeci.

12.05   Towarzystwo Polsko-Wegierskie w Lubaczowie: 2003 – 2010

Zenon Swatek, predseda TPWL.

12.15   Bratské mestá: Érd a Lubaczow.

Mgr. Ewa Sebestyénné-Majchrowska, zástupkyňa riaditel’a Kniľnice

Csuku Zoltána v Érde.

12.25   Katyňský masaker – ľivot a dielo profesora Ferenca Orsósa, profesora

súdny medicini, Budapeąt’. MUDr. Csaba Imre Szalay, Budapeąt’.

12.40   Bádatelia Spiąa a Tatier.

Dr. János Kubassek Ph.D.

12.55   Záverečné slovo.

Mgr. Ewa Jaworowska Mazur.

13.00   Pracovný obed.