Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pamätnú tabulu má uľ aj lekár Antal Genersich

2010.11.02
KEZ'MAROK (bąl) – Upevňovanie viacjazyčného kultúrneho dedičstva obyvatel'ov Spiąa bolo hlavnou témou trojdňového seminára Spią – vtedy a teraz, ktorý sa konal predminulý týľdeň od ątvrtka do soboty v Keľmarku, Levoči, Spiąskej Belej a v pol'skej spiąskej obci Niedzica.

Hlavnou témou prvého dňa seminára v Keľmarku bol ľivot a medicínska prax Dr. Antala Genersicha, ątudenta keľmarského lýcea, ktorý sa neskôr preslávil ako vynikajúci patológ a súdny lekár. Bol profesorom medicíny, členom Maďarskej akadémie vied a významným vedcom svojej doby. Viac ako rok pred Robertom Kochom zistil rozdiely vo vývoji medzi humánnou a dobytčou TBC. V rokoch 1870 – 1875 bol na univerzite v Kluľi (dneąné Rumunsko) profesorom patológie a neskôr rektorom. Potom pôsobil v Budapeąti ako profesor a v rokoch 1910 – 1911 ako rektor. Na priečelí domu na Hlavnom námestí 51 v Keľmarku je od predminulého ątvrtku umiestnená pamätná tabul'a tomuto významnému lekárovi svojej doby (na snímke). „Antal Genersich v tomto dome preľil svoju mladost' v čase, keď navątevoval naąe lýceum. Aj takýmto spôsobom sme si chceli ucti? ďaląiu slávnu osobnost', ktorá je spojená s históriou Keľmarku,“ povedal po odhalení tabule Milan Choma, známy keľmarský propagátor histórie. Spoluorganizátorom seminára bola i Nadácia Dr. Antala Genersicha z Budapeąti, ktorú vedie potomok slávneho patológa Attila Tankó. Nadácia bola zaloľená v roku 1991 pri príleľitosti 150. výročia narodenia Dr. A. Genersicha. Zaoberá sa utuľovaním spolupráce pol'ských, maďarských, nemeckých a slovenských mi­movládnych organizácií a uchovávaním ľivotného diela bratov Genersichovcov ľijúcich v 18. a 19. storočí. „Hlavným cie?om projektu je prostredníctvom dialógu a vzájomného porozumenia napomôc? odhal'ova? a ďalej rozvíja? kultúrne tradície spiąského regiónu,“ uviedol Attila Tankó. Trojdňová konferencia pokračovala na druhý deň v Levoči, kde sa historici sústredili na ľivot a dielo Dr. Samuela Genersicha, lekára, botanika a bádate?a Tatier, ktorý sa narodil a ątudoval v Keľmarku, zomrel a pochovaný je práve na cintoríne v Levoči. Posledný deň účastníci seminára navątívili po?skú spiąskú obec Niedzica, kde v priestoroch tamojąieho zámku bola hlavnou témou po?sko-maďarská spolupráca historikov či ľivot a dielo Ferenca Orsósa, profesora súdnej medicíny z Budapeąti. Hostia z Maďarska na záver svojho pobytu na Spiąi navątívili i Spiąskú Belú a kaątie? v Stráľkach.

Kép
Snímka: Pavol KULANGA

 

  
 
A Szepesség többnyelvű kulturális örökségének erősítése volt a fő témája a háromnapos szemináriumnak: Szepesség „akkor és most…”, amelyet az elmúlt héten csütörtöktől szombatig tartottak Késmárkon, Lőcsén, Szepesbélán és a lengyel szepességi Nedecen.
Késmárkon a szeminárium első napjának témája dr. Genersich Antal élete és orvosi munkássága volt, aki a késmárki líceum diákja, később híres kórboncnok és törvényszéki orvos volt. Orvosprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és korának híres tudósa volt. Több évvel Robert Koch előtt megállapította az eltéréseket a humán és szarvasmarha TBC betegség kialakulásában. 1870-1895 (!) között Kolozsvárott (ma Románia) volt a patológia professzora és rektor. Ezután Budapesten professzor, 1910-1911-ben rektor.
Korának híres orvosa múlt csütörtökön emléktáblát kapott Késmárkon a Fő utca (Hlavné namestie) 51. sz. házon (ld. a képen). „Genersich Antal ebben a házban élte ifjúkorát, amikor a líceumunkba járt. Ily módon tisztelgünk olyan dicső személyek előtt, akiknek élete összekapcsolódott Késmárk történetével”, mondta az emléktábla leleplezésekor Milan Choma, az ismert késmárki helytörténész.
A szeminárium társszervezője volt a budapesti Dr. Genersich Antal Alapítvány, melynek elnöke Tankó Attila, a híres patológus leszármazottja. Az alapítványt 1991-ben hozták létre Dr. Genersich Antal születésének 150. évfordulójára készülve. Foglalkozik a lengyel, magyar, német és szlovák civil szervezetek közötti együttműködés erősítésével, a 18. és 19. században élt Genersich-testvérek életművének ápolásával. „E projekt célja, hogy elősegítse a párbeszédet és a kölcsönös megértést azáltal, hogy feltárják és továbbfejlesztik a Szepesség régióinak a kulturális tradícióit”–nyilatkozta Tankó Attila.
A háromnapos szeminárium a második napon Lőcsén folytatódott, ahol a történészek dr. Genersich Sámuel orvos, botanikus, Tátra-kutató életével és munkásságával foglalkoztak. G.S. Késmárkon született és tanult, Lőcsén halt meg, és itt van eltemetve az evangélikus temetőben. A szeminárium utolsó napján a résztvevők meglátogatták a lengyel szepességi Nedec községet, ahol az ottani várban a fő téma a lengyel-magyar történészek együttműködése és Orsós Ferenc budapesti törvényszéki orvosprofesszor élete és munkássága volt. A magyar vendégek szepesi tartózkodásuk befejezéseként ellátogattak Szepesbélára és a nagyőri várkastélyba.