Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lubaczów és Érd testvérvárosi kapcsolatai

2010.11.02
Lubaczów a Kárpátaljai Vajdaság része, Lengyelország keleti részén fekszik az ukrán határ közelében. A város lakossága jelenleg 12 834 fő, alapterülete 26 km2.
Lubacz vára a XIII. század elején tűnik ki a történelem homályából, mint egy a vármegye körüli területi hatalmi központ. A helyi lakosság Konstantinápoly és Róma kulturális és vallási behatása alatt állt. Politikai szempontból ez a terület a lengyel- rusz ellentétek színtere volt, amibe később bekapcsolódott a Magyar Királyság, és Litvánia is. Lubaczów a térképeken a Premysli- föld részeként jelenik meg, ami a Halics- Ladomér hercegség része. Ezen a vidéken 1205- ben az első uralkodó Ladomériai Roman halálát követően 40 éven át tartó polgárháború kezdődött. Roman halála után a hatalmat özvegye vette át, két kiskorú fiuk Daniel és Wasyl nevében. Az özvegy rokoni kapcsolatban állt II. András magyar király, és Leszek Biały krakkói herceggel. II. András átvette a két árva fiú nevelését, és felvette a Halicz és Ladoméria Királya címet. 1214- ben megállapodás született II. András és Leszek Biały között a Rusz Hercegségért folyó vitában. Az egyezségi tárgyalást Pakosław krakkói vajda vezette. A felek eldöntötték, hogy frigyre léptetik a 6 éves magyar herceget és Leszek Biały 3 éves lányát Salomét, és nekik ajándékozzák a Halics- Ladomér Királyságot. A megállapodást a két uralkodó 1214 őszén írta alá Szepes Vármegyében. Pakosław ajándékul kapta Lubaczów városát elismerésül kifinomult diplomáciai készségéért. Sajnálatos módon nem jegyezték fel annak a szepesi településnek a nevét, amelyben a megállapodást aláírták. Az oszták császár, és apostoli magyar király II. József felelevenítette a Szent Korona Halics és Ladomériára iránti igényét a középkorban, valamint a szepesi várak elzálogosításának ügyét a két ország között, ezzel indítványozva Lengyelország első szétdarabolódásának felülvizsgálatát.
Egy következő esemény, ami Lubaczów történelmét a magyarokkal hozza kapcsolatba egy a Lubacz vára környékén való városalapítás volt. 1376- ban Lubaczów városát Lajos magyar király intésére a ruszok ura és örököse Opolei László herceg helyezte el a német magdeburgi jogalapon.
A lubaczówi Lengyel- Magyar Egyesület logójában láthatjuk az opolei herceg pecsétjét, ezzel jelezve városunk századokon át tartó magyar kapcsolatait.
Lubaczów együttműködése Érd városával 2000- ben kezdődött, amikor is a Lubaczówi Föld Fejlesztési Egyesület és a Magán Üzleti Független Fórum meghívására városunkba érkezett a Magyar Köztársaság konzula dr István Kovács úr, valamint Csóli Csaba úr Érdről az Ipartestület képviseletében. 2003 áprilisában mindkét város polgármestre aláírta az együttműködési nyilatkozatot, majd 2003. május 30-án megyszületett a testvérvárosi egyezmény.
A Lubaczówi Lengyel- Magyar egyesület alapító ülése 2003. április 13- án volt.A törvényes képviselők megválasztására csak 2006. február 9- én került sor. Az egyeület céljai közé tartozik mindkét nemzet kulturális hagyatékának népszerűsítése, a közös történelem vizsgálata, tudományos kiállítások és viták szervezése, kirándulások szervezése, valamint a testvérvárosok fiataljai közötti csereprogramok támogatása.
Együttműködünk az Érdi Lengyel- Magyar Kulturális Egyesülettel, melyet Rege Władysława és Sebestyénné Majchrowska Ewa vezet. Közös erővel a következő eseményeket sikerült megszerveznünk:
-Érdi és lubaczówi művészek festményeiből szerveztünk kiállítást.
-Találkozásokat szerveztünk Grzegorz Łubczykkal a Lengyel Köztársaság volt magyar nagykövetével Lubaczówban és Budapesten.
-Aktívan kivesszük a részünket testvérvárosaink vezetősége által szervezett Nemzetközi Konferenciákon, pl: „Az állampolgárok Európája – Európa aktív állampolgárai”.
-Részt veszünk a nemzeti ünnepek megemlékezésein, ill. Lubaczów és Érd helyi ünnepein is.
-Minden évben segítünk a gimnáziumi fiatalok turisztikai - kulturális – oktatási programjainak előkészítésében.
-Egyesületeink tagjai számára minden évben szervezünk kiránduládokat.
-Anyagilag, és szervezetileg is támogatjuk a Lengyel- Magyar Egyesületek Szövetsége, és a Lengyel Társaságok kezdeményezéseit.
-2006- ban részt vettünk Győrben a lengyel- magyar barátság emlékmű avatásán, amikor is március 23- át a Lengyel- Magyar Barátság Napjává tettük.
-2008. november 11-én Jarosławban részt vettünk a Lengyel- Magyar Barátság emlékművének avatásán, ahol jelen volt a Magyar Köztársaság volt köztársasági elnöke Sólyom László, a Konzul Asszony, Lubaczów és Jarosław város elöljárói, és a Kárpátaljai Vajdaság parlameni képviselői. Ugyen ezen a napon avattuk fel a Függetlenségi Emlékművet Lubaczówban, és szerveztünk egy ismeretterjesztő előadást a Városi Kultúrházban.
-Az egyesület társ-támogatásával lett dr Kovács István, és dr Döcsakovszky Béla Lubaczów város Tiszteletbeli Polgára.
 
            A következő években szeretnénk folytatni az eddigi tevékenységeinket. Egyúttal az egyesület tagjainak kezdeményezésére szeretnénk bővíteni tevékenységünk színes tárházát is.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.